Ключові аспекти зростання вчителя-словесника

Посилання на першоджерело:

Успіх не приходить до тебе...

Ти йдеш до успіху.

М.Коллінз

Методична робота — це творчий процес, який вимагає виховання учителів у дусі методичної культури, впровадження в практику раціональних методів, активізуючи при цьому пізнавальну діяльність кожного педагогічного працівника.

Для учителів української мови та літератури нашого району вона є одним із важливих засобів управління навчально-виховним процесом і тому покликана пробуджувати інтерес до творчості, допомагати перетворити вчительську працю на предмет захоплення, потребу нести щось нове, цікаве, корисне, а також створювати атмосферу творчого пошуку.

Районне методичне об'єднання учителів української мови та літератури нашого району – це колектив однодумців і коло друзів, а різноманітні форми роботи — трибуна думок і сповідей. Щорічно з метою виховання і вдосконалення навчально-педагогічної майстерності проводяться семінари-практикуми, засідання творчих груп, круглих столів, конференції, творчі звіти тощо.

Методичне об'єднання філологів району налічує 72 педагоги (керівник РМО Луньова Наталія Вікторівна). Усю роботу ми спрямовуємо на виявлення навчальних можливостей учнів, формування творчих, наукових здібностей, вироблення міцних знань. Велика увага приділяється взаємозв'язкам мови та літератури з духовним життям, історією, культурою, традиціями нашого народу.

Підвищення якості та ефективності уроків мови та літератури здійснюється шляхом вдосконалення методики, вивчення надбань науки у галузі освіти. Забезпеченню поставлених дидактичних завдань значною мірою сприяє достатньо високий фаховий рівень підготовки вчителів району.

Серед 72 учителів-словесників 31 учитель вищої кваліфікаційної категорії, 19 — першої, 10 — другої та 12 педагогів з кваліфікаційною категорією «Спеціаліст». 22 учителям присвоєно звання «Старший учитель» та 2 — «Учитель-методист».

Наші вчителі не є простими ретрансляторами чужих розробок, а й самі активно працюють над розвитком методичних та практичних технологій. Ними здійснено апробацію підручників з української мови, видано методичні посібники, а також надруковано науково-методичні статті в місцевих періодичних виданнях та у всеукраїнських.

Проблемна тема словесників району «Впровадження елементів інноваційних технологій на уроках української мови та літератури» постійно простежується на засіданнях методичних об'єднань.

Відповідно до поставленої мети РМО відшліфувало свій діамант завдань: виховання свідомого ставлення до вивчення української мови та літератури, розвиток творчих та комунікативних здібностей, формування духовного світу, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, тобто прилучення учнів через мову та літературу до культурних надбань українського народу і людства в цілому.

Реалізувати вищезазначені завдання допомагають різноманітні форми роботи. Це і методичні оперативки, літературні мандрівки, постійно діючі семінари-практикуми, педагогічні конференції, творчі зустрічі, засідання творчої групи, школи молодого учителя, школи зростання учителя-словесника, зібрання спілки юних літераторів, методичні діалоги з науковцями.

Календар методичної роботи із вчителями–словесниками включає проведення різноманітних заходів. З різними категоріями вчителів здійснюється відповідна робота, але таким чином, щоб кожен учитель брав активну участь у районних методичних формуваннях.

Підвищити науково-методичний рівень допомагає конкурс «Учитель року», в якому вчителі охоче беруть участь. Це той конкурс, завдяки якому учасники демонструють свою професійну майстерність, ерудицію, показують володіння оптимальними виборами форм, методів і прийомів роботи з учнями, представляють ефективне застосування новітніх технологій навчання при проведенні уроків, моделюють фрагменти уроків із залученням аудиторії. Його переможці — безумовні «зірки».

Заявити про себе як про сучасного та креативного учителя – пріоритетне завдання освітянського конкурсу для молодих спеціалістів «Учитель – це поклик душі». Подібні заходи дають можливість отримати новий досвід, нові знання, а також дарують нові знайомства та враження.

Однією з форм підвищення кваліфікації педагогів у районі, досвід роботи яких не більше трьох років, є школа молодого учителя. Вона покликана формувати майстерність, творчу індивідуальність молодих освітян. Основні завдання школи — надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання предмета, розвиток умінь використовувати у роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки. Молоді спеціалісти, учителі-філологи, ознайомлюються з сучасними методиками й технологіями навчання, кращим педагогічним досвідом, особливостями роботи зі шкільною документацією. Засідання школи проводяться у формі лекцій, консультацій, презентацій досвіду вчителів-майстрів, практикумів, ділових ігор тощо. Практична частина включає відвідання уроку та позакласного заходу з предмета, творчий діалог з досвідченим учителем. У результаті такої роботи молодий педагог виробляє власний стиль, розвиває фаховий потенціал, формує професійні якості.

Упродовж останніх чотирьох років у структурі РМО функціонувала районна творча група, яка досліджувала літературу рідного краю. Сьогодні учителями української мови та літератури не лише розроблено систему уроків та презентацій з вивчення творчості письменників Маловисківщини, але і створено літературні карти та підготовлено відомості про митців слова нашого краю. Щорічно педагоги району запрошували відомих Кіровоградщині письменників рідного краю. Із творчим візитом Маловисківщину відвідали голова обласного літературного об'єднання «Степ», письменник та журналіст Віктор Погрібний, працівник Кіровоградського музею імені І.Карпенка-Карого, письменниця Антоніна Корінь, член Національної Спілки письменників та журналістів Юрій Дмитренко-Думич, письменник і кіносценарист Олександр Жовна, член обласного літературного об'єднання «Степ» Валентина Кондратенко-Процун. З досвідом роботи творчої групи можна ознайомитися за посиланням http://lrk-mv.blogspot.com/.

З метою удосконалення науково-методичної культури кожного словесника району РМК організовуються творчі зустрічі з науковцями, письменниками, викладачами обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. В 2007 році проведено педагогічний лекторій за участю завідуючого НМК української мови та літератури КОІППО імені Василя Сухомлинського Василя Нудного, а в 2011 році в рамках відзначення всесвітнього Дня рідної мови — творчу зустріч з професором Київського міжнародного університету Іваном Пилиповичем Ющуком.

Підвищити фаховий рівень учителі української мови та літератури району мають змогу навчаючись на курсах при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського та беручи участь у методичних заходах, що організовують методисти КОІППО. Вже кілька років поспіль учителі української мови та літератури Маловисківської ЗШ №3 І-ІІІ ст. Нестеренко Світлана Станіславівна, Чабан Лариса Григорівна та Смолінської ЗШ №1 І-ІІІ ст… Конельська Людмила Василівна зміцнюють крила професійної майстерності, працюючи в обласній творчій групі учителів-словесників. Результат такої роботи –публікації на обласному та всеукраїнському рівні.

Районна кафедра учителів української мови та літератури щедро ділиться педагогічними надбаннями з колегами області. У квітні 2011 року словесники Маловисківської ЗШ №3 І-ІІІ ст. приймали гостей — слухачів курсів КОІППО імені Василя Сухомлинського. Листопад 2011 року відзначився зустріччю двох творчих груп: обласної та районної. У лютому 2012 року учителі української мови та літератури району презентували досвід роботи з обдарованою молоддю слухачам курсів КОІППО імені Василя Сухомлинського — методистам РМК області.

2014 рік знаменний для української спільноти. Це рік відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Ми, філологи Маловисківського району, активно працювали над реалізацією проекту «Дзвенять Кобзареві струни». Результат – розробка Інтернет-ресурсу (режим доступу http://shevchenko-mv.blogspot.com/ ).

З метою модернізації навчально-методичного та технологічного супроводу уроків, підвищення рівня ІКТ-компетентності вчительства, обміну досвідом щодо впровадження ІТ-контенту в практику навчання, поширення педагогічного досвіду словесники району беруть участь в обласному огляді-конкурсі «Проектування ІТ-контенту сучасного уроку». Методичний захід дає змогу сформувати та упорядкувати регіональну базу ІТ-контенту сучасного уроку української мови та літератури.

Великої уваги словесники району надають підтримці обдарованої молоді та розвитку літературних здібностей учнів. Щорічно РМК забезпечує методичний супровід мовно-літературних конкурсів, зокрема Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнського мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка та Всеукраїнського конкурсу учнівської та студентської молоді, присвяченого Шевченківським дням. Протягом останніх трьох років під керівництвом учителя української мови та літератури Маловисківської гімназії Ковалішиної В.Б. здійснювалася робота щодо розвитку літературних здібностей учнів району у творчому об'єднанні спілка юних літераторів. За роки співпраці учня-учителя-методиста з'явилися і перші результати: випуски літературних газет, збірочок дитячої творчості, публікації на районному та обласному рівнях. Досвід роботи систематично друкувався в обласному науково-методичному додатку «Освітянське слово».

З січня 2012 року в мережі Інтернет функціонує блог «Словесник» http://mouum.blogspot.com/. Мета — популяризація педагогічного досвіду, надання практичної допомоги у розв'язанні першочергових завдань та висвітлення діяльності районного методичного об'єднання учителів української мови та літератури. А ще блог — це платформа для обговорення методичних новинок та спілкування з колегами різних регіонів. Нині активно працюємо над упровадженням елементів дистанційного навчання при викладанні української мови та літератури. Тож саме блог є інструментом взаємодії між словесниками.

Японська мудрість говорить: «Поганий хазяїн вирощує бур'ян, гарний – рис, розумний культивує грунт, далекоглядний виховує працівників». Вважаю, що сучасний методист не повинен уподібнюватися до поганого хазяїна, що вирощує бур'ян, а стати розумним і далекоглядним хазяїном, що культивує грунт і виховує працівників.

Література:

1.Половенко О.В. Оптимальна модель методичної роботи в сільській малокомплектній школі: методичні рекомендації / Олена Володимирівна Половенко. – Кіровоград: Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2008. – 68 с.

2.Постельняк А.І., Половенко Л.В. Аналітична діяльність методиста / Антоніна Іванівна Постельняк, Олена Володимирівна Половенко // Методичний вісник. – Кіровоград: Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2008. – № 44. – С.14-38.

3.Скрипка Г.В. Використання хмарних технологій в практиці вчителя математики.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: druk-koippo.edukit.kr.ua/Files/downloads/191_14_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9.docx

4.Пентилюк М. І. Стратегічні орієнтири підготовки майбутнього вчителя-словесника [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/641/1/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20%D0%9C.%D0%86.%20%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%86%20%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%84%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%98.pdf

Коментарі

Немає коментарів. Ваш буде першим!